Extra informatie Loting & Matching 2020

Mathilde Wolffenbuttelalgemeen

De schoolleiding van Vox College heeft besloten dat zij in de aanname van nieuwe vmbo-leerlingen in het leerconcept van de brede brugklas geen leerlingen met een lwoo-advies kan opnemen met ingang van het nieuwe leerjaar. Op basis van onze ervaring van de afgelopen 3 jaar hebben we gezien dat lwoo-leerlingen over het algemeen meer baat hebben bij kleine klassen en veel begeleiding op het zelfstandig werken.

Helaas is het lwoo-vinkje in de keuzegids 2020 bij Vox College per abuis nog wel blijven staan, waarvoor onze excuses. Op de open dagen is het niet aannemen van leerlingen met een lwoo-advies wel met ouders/verzorgers gecommuniceerd, maar waarschijnlijk hebben we niet iedereen kunnen bereiken, vandaar deze extra informatie op de site. Op de keuzelijsten van ELK zult u de lwoo-mogelijkheid conform ons besluit dus niet meer aantreffen.