Belangrijke documenten

Schoolgids 2019-2020

Op zoek naar lestijden, vakanties, schoolregels of informatie over het onderwijs op onze school? Je leest het allemaal in onze schoolgids.

Schoolgids Vox College 2019-2020

Voor het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen via de mail een handige mini-gids met daarin belangrijke highlights uit de schoolgids. Bekijk hieronder de digitale versie van de mini-gids 2019-2020.

Jaaragenda 2019-2020
Schoolondersteuningsprofiel

Overzicht ondersteuning Vox College 2019-2020

Lees hier ons schoolondersteuningsprofiel Vox (SOP).
Bijlagen bij ons SOP: protocol kindermishandeling en huiselijk geweld en pestprotocol

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Geldig voor de huidige 3e jaars vmbo-leerlingen

Geldig voor de huidige 4e jaars havo/vwo-leerlingen

Geldig voor de huidige 4e jaars vmbo-leerlingen