Belangrijke documenten

Schoolgids 2020-2021

Op zoek naar lestijden, vakanties, schoolregels of informatie over het onderwijs op onze school? Je leest het allemaal in onze schoolgids.

Schoolgids Vox College 2020-2021

Bijlagen bij onze schoolgids:

Coachleerlijn 2020-2021
Route basis- en extra ondersteuning

Jaaragenda 2019-2020

Jaaragenda Vox College, versie november 2019

Schoolondersteuningsprofiel

Overzicht ondersteuning Vox College 2019-2020

Lees hier ons schoolondersteuningsprofiel Vox (SOP).
Bijlagen bij ons SOP: protocol kindermishandeling en huiselijk geweld en pestprotocol

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Geldig voor de huidige 3e jaars vmbo-leerlingen

Geldig voor de huidige 4e jaars havo/vwo-leerlingen

Geldig voor de huidige 4e jaars vmbo-leerlingen