Belangrijke documenten

Schoolgids 2019-2020

Op zoek naar lestijden, vakanties, schoolregels of informatie over het onderwijs op onze school? Je leest het allemaal in onze schoolgids.

Schoolgids Vox College 2019-2020

Voor het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen via de mail een handige mini-gids met daarin belangrijke highlights uit de schoolgids.

Schoolondersteuningsprofiel

Lees hier ons schoolondersteuningsprofiel Vox (SOP).
Bijlagen bij ons SOP: protocol kindermishandeling en huiselijk geweld en pestprotocol