Samenwerken met verschillende niveaus

Bij Vox College wordt er veel samengewerkt met andere gemotiveerde leerlingen van alle niveaus. Leerlingen die allemaal verschillende ideeën en ervaringen hebben en veel van elkaar kunnen leren. Zo kan een vmbo-er al praktisch aan de slag gaan, waar een vwo-er nog wil nadenken. Zo leren leerlingen van elkaar hoe je ook anders te werk kunt gaan.

Binnen veel projecten heb je als havo-/vwo-leerlingen een andere rol, waarin je met verdiepingsopdrachten aan de slag gaat. Als vmbo-leerling ligt de nadruk binnen projecten vaak op het maken van een product. Ook zorgen we dat alle leerlingen passende theorie krijgen op hun niveau. Bijvoorbeeld door verschillende startcolleges te geven. De vakken Nederlands, Engels, Spaans en wiskunde noem je de kernvakken. Deze worden allemaal gevolgd op het niveau van de leerling, om veel uitdaging en voldoende ondersteuning te bieden. De kernvakken zitten daarnaast verwerkt in onze projecten.

We geven in jaar 1 en 2 voornamelijk les in projecten, vanaf de derde klas krijgen leerlingen meer lessen per vak en per niveau. Ook daarbinnen wordt zoveel mogelijk projectmatig gewerkt en blijft samenwerken centraal staan.

De bovenbouw van Vox College voor de vwo- en havostroom wordt in samenwerking met het Hyperion Lyceum en De nieuwe Havo vormgegeven. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met het Bredero Beroepscollege voor het beroepsprofiel van onze vmbo-leerlingen.